Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM 28 WRZEŚNIA 2020

Informuję, ze 28 września 2020 roku o godz. 18 w Szkole Podstawowej w Niemczu przy ul. Bydgoskiej 35 odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Niemcz.

Porządek zebrania:

1/ Zmiana przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

2/ Uchwalenie wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2021

.3/ Sprawy bieżące.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 metra między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.
Sołtys Sołectwa Niemcz 
 Krystyna Lachowska

ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA NA UL. JEŹDZIECKIEJ

Firma Makadam z Grudziądza przygotuje koncepcję budowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów przy ul. Jeździeckiej na granicy Bydgoszczy i gminy Osielsko. Z zadaniem ma uporać się z końcem maja, później drogowcy planują ogłosić przetarg na budowę. Odetchną mieszkańcy osiedla Podkowa.

Na zapytanie ofertowe Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące koncepcji programowo-przestrzennej chodników i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej wpłynęły cztery oferty. Najtańsze okazało się biuro Makadam, które za wykonanie zadania zażyczyło sobie 56,6 tys. zł. To nieznacznie mniej od wyceny drogowców. A że za drugie kryterium oceny – doświadczenie projektanta – grudziądzka firma dostała maksymalną liczbę punktów, wybór zwycięzcy był oczywisty.

Prace koncepcyjne mają potrwać do końca maja. Później odbędzie się przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, ZDMiKP uwzględnił inwestycję w tegorocznych planach.

To dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Jeździeckiej i jej okolic, którzy od lat domagają się chodników i oświetlenia. W 2016 r. przygotowali nawet petycję w tej sprawie. W zamian drogowcy zafundowali im progi zwalniające.

Ul. Jeździecka zostanie przebudowana od skrzyżowania z ul. Gdańską do pętli w Podkowie, gdzie dojeżdżają autobusy nr 52 i nocne 31N. Roboty obejmą ok. 2,3 km. Na odcinku między ul. Słowackiego a Bydgoską w gminie Osielsko (ten drugi punkt to zarazem skrzyżowanie z Hipiczną, czyli główną myślęcińską promenadą) istnieje już infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na niewielkim fragmencie Jeździecka jest oświetlona.

W przygotowanym opracowaniu Makadam musi uwzględnić m.in. skrzyżowania z licznymi bocznymi uliczkami oraz wjazdami na teren posesji. – Szczególną uwagę należy zwrócić również na doprowadzenie infrastruktury i umożliwienie bezpiecznego wjazdu do ogrodu botanicznego w Myślęcinku – zastrzegł ZDMiKP.

Zapraszamy na spotkanie z bożonarodzeniową tradycją. 22 grudnia, niedziela, godz. 16.00

22 grudnia o godz 16 w świetlicy w Niemczu ul. H. Sienkiewicza 4b będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu Agi Twardowskiej. Koło Gospodyń, Świetlica w Niemczu, Sołtys, Rada Sołecka przygotują świąteczny stół wigilijny z tradycyjnymi potrawami. Ideą tego stołu jest podzielenie się z innymi własnoręcznie przygotowanymi daniami, dlatego byłoby miło, gdyby mieszkańcy Niemcza zechcieli dołożyć do stołu i swoje potrawy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na to przedświąteczne popołudnie. Do zobaczenia w niedzielę.

Bieżące wydarzenia

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Informuję, że 27 listopada 2019 r. o godz 18 w nowej świetlicy wiejskiej przy ul. Sienkiewicza 4B w Niemczu odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Niemcz 
Porządek zebrania:
1/ Informacja wójta o założeniach projektu budżetu gminy na 2020 rok, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.
2/ Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sołectwa Niemcz

KRYSTYNA LACHOWSKA

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Zebranie odbędzie się 27 lutego 2019 w Szkole Podstawowej w Niemczu o godz 17:00,
zebranie zwołuje sołtys Krystyna Lachowska.

Porządek zebrania:

  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
  • przygotowanie kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów tajnych sołtysa,
  • przeprowadzenie wyborów tajnych rady sołeckiej,
  • ogłoszenie wyników wyborów, sporządzenie protokołów i ogłoszenie wyników wyborów.

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 23 września 2019

23 września 2019 roku o godz 17 30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Pod Wierzbami 2B w Niemczu odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Niemcz. Zebranie zwołuje sołtys wsi Niemcz Krystyna Lachowska.

Porządek zebrania:

  • Informacja o realizacji inwestycji budżetu w sołectwie w roku 2019, w tym informacja o podwyżce cen za wywóz odpadów od 1.01.2020.
  • Podział środków finansowych będących do dyspozycji sołectwa na rok 2020.
  • Wolne wnioski i pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.