Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 27 listopada 2019

Informuję, że 27 listopada 2019 r. o godz 18 w nowej świetlicy wiejskiej przy ul. Sienkiewicza 4B w Niemczu, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Niemcz 

Porządek zebrania:
1/ Informacja Wójta o założeniach projektu budżetu Gminy na 2020 rok, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.
2/ Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sołectwa Niemcz
KRYSTYNA LACHOWSKA

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim 23 września 2019

23 września 2019 roku o godz 17 30 w świetlicy wiejskiej przy ul. Pod Wierzbami 2B w Niemczu odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Niemcz. Zebranie zwołuje sołtys wsi Niemcz Krystyna Lachowska.

Porządek zebrania:

  • Informacja o realizacji inwestycji budżetu w sołectwie w roku 2019, w tym informacja o podwyżce cen za wywóz odpadów od 1.01.2020.
  • Podział środków finansowych będących do dyspozycji sołectwa na rok 2020.
  • Wolne wnioski i pytania.

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Zebranie odbędzie się 27 lutego 2019 w Szkole Podstawowej w Niemczu o godz 17:00,
zebranie zwołuje sołtys Krystyna Lachowska.

Porządek zebrania:

  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,
  • przygotowanie kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów tajnych sołtysa,
  • przeprowadzenie wyborów tajnych rady sołeckiej,
  • ogłoszenie wyników wyborów, sporządzenie protokołów i ogłoszenie wyników wyborów.