Fundusz sołecki

Podział środków sołeckich na rok 2019

Kwota 57.947,90 PLN

1. Integracja różnych mieszkanców, oraz zakup niezbednych materiałów,
    oraz sprzętu do ich organizacji – 11447,90
2. Zakup tabletów do Dzkoły Podstawowej – 3000,00
3. Administrowanie strony internetowej – 1200,00
4. Organizacja całorocznych zajęc artysatycznych i rozwojowych w świetlicy w Niemczu – 9800,00
5. Zakup urzadzen i sprzetu do sali gier oraz zajęc rekreacyjnych w nowej świetlicy – 27000,00
6. Współudział w organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców Sołectwa Niemcz 
    przez Klub N-bike/kolarski, w tym zakup koszulek dla uczestników klubu – 2500,00

Zebranie odbyło sie 31 lipca 2018roku