Samorząd

Członkowie Rady Sołeckiej wraz z sołtysem Krystyną Lachowską zostali wybrani na zebraniu wiejskim w dniu 27 lutego 2019 roku na czteroletnia kadencję, zgodnie ze Statutem Sołectwa Niemcz.

Sołtys: Krystyna Lachowska

Rada Sołecka:

1. Bujnicki Zbigniew,
2. Kotlarz Bogusław,
3. Eksterowicz Jolanta,
4. Deptuła Anna,
5. Pinkowski Henryk,

Radni Gminy Osielsko:

1. Krystyna Lachowska
2. Beata Polasik
3. Andrzej Różański