You are currently viewing Wyniki drugiej tury

Wyniki drugiej tury

W drugiej turze wyborów samorządowych 2024 mieszkańcy gminy Osielsko postanowili w głosowaniu o zmianie na stanowisku wójta. Zdecydowaną liczbą głosów poparli kandydaturę Janusza Jedlińskiego 62,02% (3613 głosów). Wojciech Sypniewski (37,94%, 2209 głosów za) oddaje pieczę nad gminą po 28 latach urzędowania.

Dla nowego wójta, Janusza Jedlińskiego, poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, ponieważ dostaje w ręce świetnie prosperującą gminę. Od mieszkańców naszej gminy należy się Wojciechowi Sypniewskiemu zasłużony szacunek, wdzięczność i uznanie za stworzenie tak dobrego miejsca do życia.

Panu Januszowi Jedlińskiemu  gratulujemy wybrania na urząd wójta naszej gminy i życzymy powodzenia.