Nasi przedstawiciele:

Krystyna Lachowska Sołtys
Anna Deptuła Rada Sołecka
Leszek Kuziak Rada Sołecka
Marek Kowalski Rada Sołecka
Sławomir Stachewicz Rada Sołecka
Cezary Wojtczak Rada Sołecka