You are currently viewing 20-lecie dołączenia do Unii Europejskiej

20-lecie dołączenia do Unii Europejskiej

20 lat temu, o północy 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem UE.

1 maja 2004 roku Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE. Rządy państw Europy Środkowej traktowały integrację ze strukturami europejskimi jako ostateczne przełamanie istniejącego w latach 1945–1989 sztucznego podziału Europy na część wschodnią i zachodnią.

Negocjacje akcesyjne zostały oficjalnie zainaugurowane 31 marca 1998 roku. W listopadzie tego samego roku dokonano otwarcia negocjacji dotyczących siedmiu obszarów tematycznych. Do połowy 2000 roku toczyły się już we wszystkich 29 zespołach negocjacyjnych.

Do końca roku 2000 Polska zdążyła zakończyć rozmowy w 25 spośród 30 obszarów negocjacyjnych. Szczególnie wiele czasu poświęcono kwestii dostępu Polaków do europejskich rynków pracy oraz dopłat do produkcji rolnej.

Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu Unii w Kopenhadze. W trakcie przedłużających się rozmów ustalono ostatnie elementy umowy akcesyjnej. W centrum zainteresowań polskiej delegacji znajdowały się sprawy rolnictwa i budżetu na inwestycje strukturalne, tak ważne dla naszej gminy i miejscowości.

16 kwietnia 2003 roku w Atenach w imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz, jako trzecia, ówczesna minister ds. europejskich Danuta Hübner.
Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku.
Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc.
23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany. O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

Jak to wyglądało w Naszej Gminie i w Niemczu

Referendum ogólnokrajowe
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację
Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej ( dane PKW )

Osielsko – wyniki głosowania
https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/pie/pie74.gif https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/gminy-cache/04/03/06.85.A.png
frekwencja
https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/wykres1/62.gif
[Legenda]
dane z komisji wyborczych: 0 % 100.00 % 100 %
https://referendum2003.pkw.gov.pl/sww/progress/progressbar200.gif
0 7 7

Obraz zawierający tekst, numer, Czcionka, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

W Niemczu Euroentuzjastów było ponad 80%.

Nasi mieszkańcy zawsze byli, są za postępem i rozwojem, co pokazują również ostatnie wybory.

Dziękujemy.

Wszyscy dostrzegamy na każdym kroku unijną tabliczkę, cześć ulic, pieszojezdni, tras rowerowych czy kompleksów przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy to wsparcie Unii Europejskiej

Poniżej nasz największa wizytówka – serce Niemcza

Fot. UG Osielsko

Fot. UG Osielsko

Świetlica w Niemczu została wybudowana w 2019 roku. Jest to najnowszy tego typu obiekt w Gminie Osielsko. Na budowę świetlicy pozyskano środki z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Kwota dotacji wyniosła 181 290,65 zł.

W centralnej części budynku znajduje się przedszkole. W świetlicy znajdują się techniczne pracownie oraz duża sala ze sceną widowiskową.

Przy budynku od strony południowej znajduje się scena zewnętrzna wraz z amfiteatrem.

Obiekt oferuje szereg zajęć dla różnych grup wiekowych, m.in.: klub seniora, koło gospodyń wiejskich „Niemczanki”, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne, zajęcia komputerowe, turnieje planszówek, zajęcia gimnastyczne, robotykę, koło małego ogrodnika, zajęcia kulinarne, koło szachowe i wiele , wiele innych. Oprócz wielu cyklicznych zajęć, w świetlicy organizowane są także przeróżne tematyczne wydarzenia, m.in.: mikołajki, wigilie, bale karnawałowe, półkolonie, koncerty i występy teatralne, kabarety, spotkania autorskie.

To też gościnne miejsce na zebrania Rady sołeckiej.

Tuż obok świetlicy znajduje się kolejna ogromna unijna inwestycja – „Rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny w Niemczu”.

Obie inwestycje się wzajemnie uzupełniają, tworząc nowoczesny kompleks, w którym mieszkańcy Niemcza chętnie spędzają wolny czas.

Na realizację budowy terenu rekreacyjnego Gmina Osielsko otrzymała dofinansowanie ze środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach obszaru  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w kwocie 473 196,70 zł. 

W centralnym punkcie terenu rekreacyjnego znajduje się duży i efektowny zegar słoneczny (róża wiatrów), kompleks ścieżek skierowanych na wszystkie cztery strony świata wraz z symbolicznymi bramami, na których znalazły się nazwy kierunków świata w różnych językach, elementy małej architektury, plac zabaw oraz bogata zieleń – drzewa, krzewy i kwiaty.

Pozostałe inwestycje w Niemczu, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE :

  • Budowa ul. Kusocińskiego w Niemczu – 319.585,23 zł ( 2009 ),
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości Niemcz oraz budowa sieci  kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach miejscowości  Żołędowo  – 452.953 zł ( 2010 ),
  • Budowa ul. Słowackiego w Niemczu – 235.385,87  zł ( 2011 ),
  • Dotacja na budowę ul. Słowackiego – 255.727,25 zł (2012),
  • Rozbudowa SP w Niemczu – 1.489.707,96 zł ( 2012),
  • Budowa odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko – całość dofinansowania – 226.196,70 zł ( 2022)
  • Budowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Kusocińskiego w Niemczu –77.122 zł ( 2022),
  • Dofinansowanie projektu : „Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami” – – 118.523,28 zł ( 2023)

Przy rodzinnym obiedzie powspominajmy ostatnie 20 lat…

Unio trwaj !!!